สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 0 4336 3588

โทรสาร 0 4320 2488

Email: haomkku@gmail.com

Unit of Occupational Medicine

Department of Community Medicine

Faculty of Medicine, Khon Kaen University

123 Mittraphap, Khon Kaen, Thailand 40002
Tel: +66 4336 3588

Fax: +66 4320 2488
Email: haomkku@gmail.com

© OMKKU

Welcome

The Association of Occupational and Environmental Diseases of Thailand (AOED) welcomes vendors for the 10th International Conference on Occupational Health for Health Workers (OHHCW2017). Vendors get a unique opportunity to interact and participate with leaders and occupational health professionals from the regional and international arena. The OHHCW2017 will be an event platform for delegates from Thailand, South East Asia, Asia, Africa, Europe, America, Canada, Australia and New Zealand.

OHHCW is the one annual event where you can network with other professionals in the field of occupational health providing a forum for sharing of information and experiences. This year the theme of the conference is “Health & wellbeing in the health care sector; addressing current threats to workers” held from 28 – 30 April 2017 in Khon Kaen, Thailand with pre-conference workshops on November 27, 2017.

Every year the OHHCW gets more attractive with an impressive line-up of speakers from leading medical and occupational health organisation around the world. The conference is a three full days of various sessions on cutting edge issues related to health workers. There are also many opportunities for networking and socializing with the conference delegates. This would be a wonderful opportunity for your organisation to partner in this prestigious event where you could benefit and value from your participation at this conference.

On behalf of OHHCW2017 the committee of the AOED has the pleasure to invite you and your Company to be a sponsor. Appended herewith are options designed to assist you in finding the right level for your budget.

  • Exhibition Booth

  • Sponsor the Symposium

  • Sponsor the Welcome Reception

  • Sponsor or co-sponsor for conference bags

  • Sponsor fully or partly the programme booklet

  • Advertisement in the programme booklet

  • Sponsorship in kind

For more information, please do not hesitate to contact our Secretariat email: chanse@kku.ac.th

Exhibition and sponsorship