สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 0 4336 3588

โทรสาร 0 4320 2488

Email: haomkku@gmail.com

Unit of Occupational Medicine

Department of Community Medicine

Faculty of Medicine, Khon Kaen University

123 Mittraphap, Khon Kaen, Thailand 40002
Tel: +66 4336 3588

Fax: +66 4320 2488
Email: haomkku@gmail.com

© OMKKU

khon kaen

Welcome to Khon Kaen

As the site of the northeast's largest university and an important hub for all things commercial, Khon Kaen is youthful, educated and on the move. While it's the kind of city that's more likely to land on a best-places-to-live list than a traveller's itinerary, there are more than enough interesting attractions and good facilities to make a stop rewarding.

Khelang Nakhon, or more commonly known as the province of Khon Kaen, is a center for Thai Lanna culture, both in terms of the traditions that have been passed down from generations and the temples and local architecture. It also boasts great food and a simple lifestyle, creating a uniqueness for Khon Kaen that stands out from the rest. Khon Kaen also provides unique experiences for travelers, such as the Thai Elephant Conservation Center which allows visitors to bond with the elephants. Tourists can also take in the nature around a large concrete dam, the Kew Lom Dam. Other fun activities include splashing under waterfalls, bathing in hot springs, exploring caves, hiking on jungle trails at the Jae Sorn National Park, and experiencing the 360-degree panorama view of Mueang Khon Kaen. You can also rekindle memories from a past era at the Outdoor Cinema Museum, relax with a walk at the Yong Bridge at Mueang Ngao, a bridge from the World War II period. These hidden gems from this emerging destination await the traveler.

1/3