สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 0 4336 3588

โทรสาร 0 4320 2488

Email: haomkku@gmail.com

Unit of Occupational Medicine

Department of Community Medicine

Faculty of Medicine, Khon Kaen University

123 Mittraphap, Khon Kaen, Thailand 40002
Tel: +66 4336 3588

Fax: +66 4320 2488
Email: haomkku@gmail.com

© OMKKU

Accommodations

Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel

9-9 Moo 4 Prachasumran Road, Nai Muang, Muang, Khon Kaen 40000, Thailand

Telephone: (+66)43 913333

Fax: (+66)43 913334

Email: pullman@pullmankhonkaen.com 

Website: www.pullmankhonkaen.com

KOSA hotel khon kaen

250-252 Srichan Road, Amphur Muang, Khon Kaen 40000, Thailand

Telephone: +66(0) 4332 0320, +66(0) 4322 5014-8

Fax: +66(0) 4322 5013

Email: reservations@kosahotel.com

Website: www.kosahotel.com

Chada Veranda

88 srijun road, Nai Muang, Muang, Khon Kaen 40000, Thailand. 

Telephone: +66(0) 88 035 6823

Facebook: www.facebook.com/chadaverandahotel