สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 0 4336 3588

โทรสาร 0 4320 2488

Email: haomkku@gmail.com

Unit of Occupational Medicine

Department of Community Medicine

Faculty of Medicine, Khon Kaen University

123 Mittraphap, Khon Kaen, Thailand 40002
Tel: +66 4336 3588

Fax: +66 4320 2488
Email: haomkku@gmail.com

© OMKKU

conference Venue

CHAROEN THANI, KHON KAEN

 

Contact Address

260 Srichan Road, Amphur Muang
Khon Kaen 40000, Thailand

 

 

Contact Number

Tel: +66(0) 4322 0400-14

Fax: +66(0) 4322 0438

 

By Email

rsvn@charoenthanikhonkaen.com

 

Website

www.charoenthanikhonkaen.com