สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 0 4336 3588

โทรสาร 0 4320 2488

Email: haomkku@gmail.com

Unit of Occupational Medicine

Department of Community Medicine

Faculty of Medicine, Khon Kaen University

123 Mittraphap, Khon Kaen, Thailand 40002
Tel: +66 4336 3588

Fax: +66 4320 2488
Email: haomkku@gmail.com

© OMKKU

 • All fees are quoted in US dollars

 • The registration includes:

  • Conference kits

  • Welcome reception 

  • Three luncheons

  • Morning and afternoon refreshments

*Developing Countries: Afghanistan, Armenia, Bangladesh, Benin, Bhutan, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Dem. Rep., Congo, Rep., Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypt, Arab Rep., El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Gambia, The, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Kenya, Kiribati, Korea, Dem. People's Rep., Kosovo, Kyrgyz Republic, Lao PDR, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Micronesia, Fed. Sts., Moldova, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Rwanda, Samoa, São Tomé and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tunisia, Uganda, Ukraine, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, West Bank and Gaza, Yemen, Rep., Zambia, Zimbabwe

World bank list of economies (September 2016), Lower middle income countries to Low income countries

 • Pre-Conference HealthWISE Workshop

  • ​The workshops will take place on Monday, November 27, 2017, the day before the Main Conference of the OHHCW2017 begins, at Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen.

  • Fee: 95 USD

  • Participants who are interested to attend the Pre-Conference workshop must register for the Main Conference.

  • For participants who have already successfully registered for the Main Conference and would like to register for a Pre-Conference Workshop, please register only a Pre-Conference Workshop and skip a Main Conference.

Registration Fees