สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 0 4336 3588

โทรสาร 0 4320 2488

Email: haomkku@gmail.com

Unit of Occupational Medicine

Department of Community Medicine

Faculty of Medicine, Khon Kaen University

123 Mittraphap, Khon Kaen, Thailand 40002
Tel: +66 4336 3588

Fax: +66 4320 2488
Email: haomkku@gmail.com

© OMKKU

​Payment conditions

 • All payments are to be made in US Dollars (USD) by credit card only.

 • Local and International participants will be billed the same fee in USD.

​Registration modification & cancellation conditions

 • Modification and cancellations must be notified in writing (e-mail is sufficient) to the Conference Secretariat.

 • For cancellations received

  • before Sunday, October 1, 2017, deposits will be 90% refunded.

  • before Wednesday, November 1, 2017, deposits will be 50% refunded.

  • from Wednesday, November 1, 2017, no refunds will be possible.

 • All Failure to obtain the appropriate visa to travel to Thailand does not constitute a refund.

 • The Conference Secretariat must be advised in writing of any alterations or transfers.

Insurance and liability

 • It is recommended that participants obtain adequate cover for travel, health and accident insurance before they depart from their countries.

 • OHHCW2017 as organiser cannot accept responsibility for personal injuries, or loss of, or damage to, private property belonging to the conference participants and accompanying persons.

Disclaimer

 • All best endeavours will be made to present the program as printed on this website.

 • The Conference and its agents reserve the right to alter without prior notice, any of the arrangements, timetables, plans or other items relating to the meeting, for any cause beyond its reasonable control.

Terms & Conditions