สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 0 4336 3588

โทรสาร 0 4320 2488

Email: haomkku@gmail.com

Unit of Occupational Medicine

Department of Community Medicine

Faculty of Medicine, Khon Kaen University

123 Mittraphap, Khon Kaen, Thailand 40002
Tel: +66 4336 3588

Fax: +66 4320 2488
Email: haomkku@gmail.com

© OMKKU

Travel information

Delegates will be required to make their own arrangements for transfers between their hotel, the airport and the Congress venue.

Air travel

Khon Kaen Airport is 8 kilometres from the conference venue. This is a 15-minute drive dependent on traffic conditions. Transfers from the airport are readily available via taxi, shuttle bus, car hire or private hire operators.

Train

Trains leave Bangkok's Hualampong Railway Station throughout the day for Khon Kaen. Further details may be obtained by contacting Rail Travel Information,

Tel : +66(02) 223-7010 or +66(02) 233-7020. Ext : 4311-3.

Website: www.thairailwayticket.com

Bus

A journey by bus from Bangkok to Khon Kaen takes 7 hours. Several ordinary bus, air-conditioned coaches and 24-seated VIP coaches leave the Northeastern Bus Terminal (Mo Chit 2) daily. For more information, please visit Nakhonchai Air bus

Get around

Khon Kaen's centre is characterised by a strict grid system of wide streets and long blocks. Khon Kaen City Bus is a public transport in Khon Kaen. For more information, please visit www.khonkaencitybus.com

In addition, If you need to take a tuk-tuk the driver will normally quote 40 to 50 baht for trips within the city. Taxis (GrabTaxi) are available too.