สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 0 4336 3588

โทรสาร 0 4320 2488

Email: haomkku@gmail.com

Unit of Occupational Medicine

Department of Community Medicine

Faculty of Medicine, Khon Kaen University

123 Mittraphap, Khon Kaen, Thailand 40002
Tel: +66 4336 3588

Fax: +66 4320 2488
Email: haomkku@gmail.com

© OMKKU

conference Venue

Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel

9-9 Moo 4 Prachasumran Road, Nai Muang, Muang, Khon Kaen 40000, Thailand

Telephone: (+66)43 322155

Fax: (+66)43 322150

Email: pullman@pullkhonkaen.com

Facebook: facebook.com/PullmanKhonKaenRajaOrchid

Website: www.pullmankhonkaen.com